Mainontaan ja markkinointiin täydet työkalut

  • Lehtien/esitteiden ja muiden markkinointimateriaalien suunnittelu ja toteutus
  • Myymälä-, ulkomainonta ja muut markkinointimateraalit
  • Yritysimagot
  • Nettisivujen suunnittelu ja toteutus
  • Eri sosiaalisen medioiden suunnittelu ja toteutus

Tietojärjestelmien integrointi

  • CRM-järjestelmien kehittäminen ja käyttöönotto
  •  Integroinnit eri järjestelmien välillä ja sisällä
  • IT:n hyödyntäminen liiketoiminnan tarpeisiin
  • Asiakastiedon laadun hallinta